صحت برای همه شما میتوانید تمام معلومات صحی را در اینجا بیابید

Sunday, November 19, 2006

مرکز ج (G.spot)در مردان کجاست

مرکز ج (G.spot)در مردان کجاست

موضوع این مطلب چگونگی پیدا کردن مرکز ج G.spot در آقایان استشما با پیدا کردن این مرکز می توانید از سکس لذت بیشتری ببریدتا حدی که از شدت سکس نعره بزنیدقبل از هر کاری باید ابتدا یک دوش بگیرید و حسابی کس و کون و کیررا با آب و صابون بشوئید پس از این کار به اتاق خواب رفته و حسابی همدیگر را ناز و نوازش دهیدتا حشری شویدسپس دوست پسر یا شوهرتان را به پشت خوابانده و یک بالش زیر باسن او بگذاریدسپس کف دست خود را چرب کرده و شروع به ماساژ دادن کیر می کنیدقبل از مالش کیر به شخص بگوئید که آمدن آبش را به شما بگوید شروع به ماساژ کیر کنید و همزمان تخم های فرد را به آرامی بکشید چون باعث سفت تر شدن کیر می شود . سعی کنید سر کیر را بیشتر ماساژ دهیدچون حساسترین نقطه کیر است . قبل از آنکه آب شخص بیاید دست از مالش بر دارید راهی که برای متوقف کردن آب شخص بکار می برید این است که دو انگشت یک دست خود را در پرده ی بین تخم ها و کون قرار داده و فشار می دهیمهمزمان شروع به فشار دادن کیر می کنیم که این کار ها باعث به تاخیر افتادن آب می شودپس از آن که آب شخص نیامد این بار دو دست خود را چرب می کنیم و با یکی کیر را ماساژ می دهیم و دیگری را به آرامی وارد کون میکنیم در ابتدا ماهیچه های کون سفت می شود ولی شما انگشت خود را خارج نکنید کم کم ماهیچه های داخلی کان ملین می شود حالا دست از مالش کیر برداشته و تنها روی کان شخص متمرکز کنید وقتی انگشت خود را تا دو یا سه سانتیمتری داخل کون کردید شروع به ماساژ داخلی کنیدحالا انگشت را به سمت بالا ( رو به سمت ناف) بردید به دیواره ای برخورد می کنید که آن دیواره مرکز ج یا همان پروستات است تحریک و نوازش پروستات همانند تحریک و نوازش چوچوله استتکرار این کار همراه با ماساژ کیر آنچنان شخص را حشری می کند که شروع به فریاد زدن میکند . البته این کار در همه افراد به این صورت عمل نمی کند و شاید برای بعضی ها برای بار اول چندش آور باشد ولی با تکرار این کار به لذت فراوانی دست پیدا می کنندامیدوارم این لذت تازه را تجربه کنید.0 Comments:

Post a Comment

<< Home